P`mton `mvy=e=;=u Paqwm va ]koinwnia

Acswpe de on =nouhoou afswne =n[i peneiwt Pahwm. =mpeftaame laau h=n necnyu je fswne oude =mpeftanhout=f m=n pefswne kata tefcyny;ia. alla hrai h=n t=fm=ntjwwre ettajryu neafbwk ebol n=mmau epwhc je eneuwhc =n[i necnyu h=n nehoou et=mmau. auw eti efohc afhe epecyt ej=n p=fho h=n teumyte. necnyu de austort=r auw aupwt ehoun erof autounoc=f hij=n pkah. auhe erof eu=n ouno[ n=hmom h=m p=fcwma ebol h=m pswne. =ntoou de aumoose n=mmaf santou=nt=f ehoun e;neete.

Afnouj=f ej=n pkah efmyr =mpefmoj=h. necnyu de auaxioun =mmof etrefbol=f ebol etbe pehmom =nf=nkotk hij=n ou[lo[ =n;e =nnecnyu tyrou etswne. =ntof de =mp=fcwt=m =ncwou h=m pai. alla nefnyj pe hij=m pkah efmyn ebol auw nefhmooc efcob=n erof =n[i oua h=nt=fklaabt. aoua de =nnef[ine =mpefseine saje m=n pcon etcob=n erof =nt=fklaft je eie =mpekhe eucatw =ngobc=n erof =mmoc =ntof de =nterefcwt=m h=m pswne ethors ehrai ejwf =mpefs [=m[om eouws=b naf. alla h=m pjwr=m =mpeftyybe pejaf naf je my peimyyse tyr=f etswne nahe e;catw epoua poua jekac eunahe eouei nai hw. =ntof de nn=fmyn ebol h=m pswne h=n nehoou =ntepentykocty. auw ha;y =nsom=nt =nhoou efna=nkot=k afjoou afcwou=h sarof =n=nno[ tyrou eth=n necnyu afsaje n=mmau efjw =mmoc je eic hyyte anok einabwk erat=f =mpjoeic =ntaftamion afcoouh=n ehoun eneneryu etreneiri =mpefouws. =ntwt=n [e tenou ajic hi oucop je nim petet=nouas=f etrefswpe nyt=n =neiwt =ntoou de au[w eurime =mpelaau ouws=f naf ebol h=m pemkah =nhyt eueire =mpemeeue =ntm=ntebceiyn etnaswpe =mmoou m=n=nca etrefbwk ebol hitootou =n;e =nneuecoou esaubi =ntootou =mpeuswc m=n=nca nai afouwh=m eapa Hwrciycioc =mpmehcop =b je saje n=mmau =ngnau je nim petouas=f etrefswpe nai =neiwt. auouws=f de naf hi oucop je esje tai te ;e etnaswpe. =nt=ncoou=n an =nlaau =nca pjoeic n=mmak. ;e eteknatos=c nan t=nnaac afouws=f nau je prwme =ntapnoute [olp=f eroi =nhyt tyut=n etrefkwt =nnent=n'u,y h=n ;ote =mpjoeic pe Pterwnioc peiwt =n;eneete =ntcmeine. kai gar hit=n pt=bbo =mp=fhyt nesafnau pe ehah =n[wl=p ebol =nhah =ncp. auw ouhikanoc pe h=n hwb nim. ]meeue je =ntof hwwf on fswne. alla efsanwn=h. =ntof pe pet=neiwt. =nteunou afmoute ehoine h=n nar,aioc afjooucou =ncwf aitei efon=h. kai gar m=n=nca trefceuh necnyu sarof etrefsaje n=mmau je ic hyyte einabwk tyrou hi oucop ehoun etcunaxic. au=r =g =nhoou euslyl eureime ehrai epjoeic jekac efnakaaf nau =nkeoui =nouoeis hij=n pkah. auw m=n=nca =g =nhoou afjoou :ewdwroc saroou =n[i peneiwt Pahwm efjw =mmoc je hw erwt=n etet=nreime. apouehcahne gar swpe ebol hit=n pjoeic etbyyt etrabwk eratou =nnaeiote tyrou. necnyu de auktoou epma et=f=nkot=k =nhyt=f au[w eureime ehoun erof h=n ouno[ =nouws=f =nhyt.

M=n=ncwc afkot=f e:ewdwroc afsaje n=mmaf je ersanpjoeic [=m pasine. =mp=rka pacwma h=m pma etounatomc=f =nhyt=f. afouas=f naf h=n ou=mkah =nhyt je ]naeire kata peksaje. m=n=ncwc afamahte =nt=fmort afhioue ejen t=fmect=nhyt =mpmehcep =b je :ewdwre har`eh =mp=rka pacwma =mpma etounatomc=f ehyt=f. afouas=f naf on je w pajoeic =neiwt ]naeire kata hwb nim eteknahwn =mmoou etoot h=n ous=p hmot. :ewdwroc de afmeeue hrai =nhytf je pwllakic efjw =mpai h=n ouno[ =mparaggelia je mypoc =ntehoine fi pefcwma =njoiue =ncekwte erof =noumartyiwn =n;e esauaac =n=mĘ etouaab ebol je safcwt=m erof =nhah =ncop ef[en areike eneteire nau =nteihe.

Auw =nter=fje nai afwn=s ebol =nouapryte =mpefsaje m=n ouon ehytou. m=n=ncwc afcvragize =mmof h=n t=f[ij =nsom=nt =ncop. =nteunou afouwn erwf af] =mpef=p=n=a =ncou m=ntafte =mpebot Pasonc =n=p myte =mpehoou. :wedoroc de nerenef[ij hijen nefbal efstam =mmoou. necnyu de tyrou aupwt ehoun erof eureime auacpaze =nteftapro m=n pefcwma tyr=f etouaab auw au=r pswj=p =mpehoou et=mmau m=n teusy tyr=c euws =mpefkwte hi;y =mpe;yciactyrion. =nterou=r tcunaxic de =mpnau =nswr=p aukwwc =mpefcwma etouaab =n;e =nnecnyu tyrou auw autalo ehrai ejwf =nteprocvwra. m=n=ncwc au'allei hatefhy santoujit=f eptoou =ncetomc=f =ncou m=nty =mpeibot =nouwt Pasonc.

Enacnyu ktoou ehrai e;eneete h=n ouno[ =nouws=f =nhyt m=n ou;=bbio. nerehah de =nhytou saje m=n nethitouwou je wntoc answpe =norvanoc =mpoou. auw =nterouei epecyt hi ptoou a:ewdwroc ji n=mmaf =nkesom=nt =ncon h=n teusy et=mmau au=nt=f ehrai m=n apa Papnoute pcon =napa :ewdwroc prefji ype =ntkoinwnia. auw m=n laau coou=n epma etef=nhyt=f sa hrai epoou =nhoou. nehoou de tyrou =nn=fr=mpooue pe ce =nrompe. neaf=r mona,oc efh=n joutue =nrompe. auw kemaf'ite =nrompe afaau efo =mmona,oc. kai gar =ntapjoeic nau erof je afctaurou =nt=fcarx =n hwb nim sant=feire =mpefoiuws. af=r hnaf e] =mton naf afsop=f erof. =mpefkaaf eeire =nouno[ =nahe hwcde etrei ehrai eum=nt[wb =nte pcwma para pefouws.

Pai pe pbioc =mpeneiwt etouaab apa Pahwm par,ymanrityc pentaf=r sorp =nkw ehrai =ntkoinwnia y t[innwmw;`etei =n=mmwna,oc. =ntaf=mton =mmof =ncou m=ntafte =mpebot Pasonc. erepefcmou etouaab naswpe n=mman tyr=n. hamyn.