Xere nak `o pimart3roc xere pi2wig `njenneoc
xere pia0loforoc )eodoroc pictratilat3c
K`cmarwout al/ywc nem Pekiwt `n`agayoc nem Pi1p1n1a 0 je ak`i akcw] `mmon
 
Pouro `nte ]hir/n/ moi nan `ntekhir/n/ cemni nan `ntek hir/n/ ,a nennobi nan ebol
Jwr ebol `nnijaji `nte ]ekk/lcia Aricobt eroc `nneckim sa eneh
Emmanou/l pennou] qen tenm/] ]nou qen pwou `nte pefiwt nem pi9 0
Ntefcmou eron t/ren `nteftoubo `nnenh/t `nteftal[o `nniswni `nte nen'u,/ nem nencwma
Tenouwst `mmok w P8 nem pekiwt `nagayoc nem pi9 0 je auask akcw] `mmon