Ϩⲁⲛⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ

Ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲏⲓⲛⲓ Ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲥⲁϧ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ1. Ⲁⲟⲩⲓⲥⲓ ⲛ̀Ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲁϣⲟⲩⲣ (ⲛ̀ϣⲉ ⲛ̀ϫⲱⲓⲧ0: ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉⲁ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩϣⲁϣϥⲓ ϧⲁϫⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

2. Ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀Ⲓⲉⲣⲙⲓⲁⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲱⲛⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥⲟ ϧⲁϫⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ: ϫⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲛϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲫⲏⲧ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲁⲧϩⲏ ⲙ̀ⲡϫⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲛⲁⲃⲟⲩⲭⲟⲇⲛⲟⲥⲟⲣ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡϣⲱϥ ⲛ̀Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲂⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀Ⲅⲟⲇⲟⲗⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲁⲭⲓⲕⲁⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϣϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀Ⲓⲟⲩⲇⲁ.


3. Ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ ⲙ̀Ⲡⲁⲱⲛⲓ ϣⲁⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲛⲉⲙ Ⲉⲗⲓⲥⲉⲟⲥ ⲡⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲢⲁⲕⲟϯ: ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙϩⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲡϩⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡϯⲧⲟⲧϥ ⲛ̀Ⲓⲟⲩⲗⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲧⲏⲥ: ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲫⲏⲉⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲱⲟⲩ: ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


4. Ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲉⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲩⲛⲁⲝⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲙ̀Ⲡⲁϣⲱⲛⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲕⲁⲛⲁⲛⲉⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲭⲟϩ ⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ϯⲛⲱⲃⲁⲇⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲗⲁϩⲙⲱⲟⲩ (ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲁⲣⲓⲥ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲓⲉⲃⲉⲧ ϣⲁ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̀ϣⲁⲣⲓ) ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲁ ϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲙⲉⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ: ⲟⲩⲟϩ Ⲙⲁⲩϩⲟⲩⲡ ⲡⲓⲣⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ̀Ⲙⲁⲛⲥⲟⲩⲣ ⲉⲧⲁϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲙⲉⲧⲟⲩⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.


5. Ⲡⲉⲛⲥⲁϧ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ Ⲣⲱⲙⲏ: ⲉⲧⲁⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲥⲏϥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲧⲏϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲛⲉⲣⲱⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ.

6. ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲕⲟϯ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓϣⲁⲙϣⲉ ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧⲁⲩⲭⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟϩ ⲙ̀ⲡⲕⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϣϯ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϩⲓ ⲛⲓⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲁϥ ϣⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ϧⲁϯ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ϣⲁⲛⲧⲉϥϯ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲁⲗⲕⲉ ⲙ̀ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ


7. Ⲥⲉϫⲟⲥ ϫⲉ Ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲥⲟⲩ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲡⲁϣⲱⲛⲥ


8. Ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲩⲛⲁⲝⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲛ̀ⲉⲡⲏⲡ ϫⲉ ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡϫⲓⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ (ⲡϫⲓⲛϯⲧⲟⲧⲥ ϧⲉⲛ) ⲡϫⲓⲛϯⲱⲙⲥ ⲛⲱⲟⲩ.


9. Ⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲡⲣⲟⲥ ⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥϧⲁⲣⲏⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲣⲡⲥ ⲉⲣⲱⲙⲏ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲟⲓⲃⲏ ϯⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲉⲛⲭⲣⲉⲉⲥ (ⲉⲧϧⲉⲛ ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ)


10. ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲥϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ Ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲭⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲓⲛⲧⲱⲛϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲓⲛⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥⲓ ⲛ̀ⲉ ⲡⲓⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲉⲛⲧⲓⲕⲟⲥⲧⲏ.


11. Ⲥⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲁⲛⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ϣⲟⲙⲧ ⲙ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϣⲁϣϥ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ


12. Ⲥⲉⲱⲡ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲟⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲡⲉ


13. Ⲥⲉⲱⲡ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲁⲛⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ


14. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲁⲛⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲙ ⲛⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ϯⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛ̀ⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ


15. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲁⲛⲓⲁⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲟⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̀(ⲟⲩ)ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩϩⲟⲙ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥⲛⲁϩϯ


16. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲁⲛⲓⲁⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲟⲧⲟⲗⲟⲥ ⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲥⲉⲟⲡϥ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲭⲣⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ


17. Ⲧⲥϩⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲧⲉϥϣⲟⲩⲟⲩⲁⲓ ⲧⲉ ⲛⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲇⲓⲙⲓⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ϩⲱϥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓⲱⲧ


18. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲁϥϭⲓ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ


19. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ


20. Ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ


21. Ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲱϫ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲗⲟⲅⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ Ⲡⲁⲛⲧⲁⲛⲓⲟⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲕⲗⲏⲙⲉⲛⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ: ⲛⲉⲙ Ⲱⲣⲓⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲉⲣⲁⲕⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲓⲟⲛⲟⲩⲥⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲉⲣⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛⲉⲙ Ⲑⲉⲟⲅⲛⲱⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲡⲓⲉⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ, ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥⲉⲣⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ, ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩϣⲟⲙϯ: ⲛⲉⲙ Ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ϥⲧⲟⲉ


22. Ⲥⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ϫⲱϫ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧⲏⲭⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ


23. Ⲥⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ (ⲡⲓⲙⲁϩ6) ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲉⲩⲙⲉⲛⲓⲟⲥ (ⲡⲓⲙⲁϩ7) ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲓⲁⲛⲟⲥ (ⲡⲓⲙⲁϩ8) ⲛⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲛ̀ϫⲱϫ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧⲏⲭⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ϯϣⲟⲣⲡⲓ ⲙ̀ⲫⲁϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲡ̀ϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ.


24. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲉⲣⲁⲕⲗⲁⲥ (ⲡⲓⲙⲁϩ13) ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲓⲟⲛⲩⲥⲓⲟⲥ (ⲡⲓⲙⲁϩ14) ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ (ⲡⲓⲙⲁϩ17) ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲣⲭⲉⲗⲉⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲁⲭⲓⲗⲗⲁ (ⲡⲓⲙⲁϩ18) ⲛⲉ ϩⲁⲛϫⲱϫ ⲛⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧⲏⲭⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩϣⲟⲙϯ ⲛⲉⲙ ϩⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩϥⲧⲟ


25. Ⲉⲧⲁⲩⲫⲱϣⲉⲛ Ⲱⲣⲓⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲣⲁⲕⲟϯ ⲙ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛ̀Ⲑⲉⲟⲕⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲥⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ: ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ: ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲉϥϯⲙⲁϯ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲫⲟϣⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲛ ⲛ̀Ⲱⲣⲓⲅⲏⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲉⲡ ⲧⲉϥⲫⲁϣⲛⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲁⲓϥ ⲛ̀ⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙ̀ⲙⲓⲛⲙ̀ⲙⲟϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ.


26. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲩⲛⲁⲝⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ12 ⲙ̀Ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲑⲃⲉϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲉⲧⲁⲥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲓϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛ̀Ⲛⲁⲣⲕⲓⲥⲥⲟⲥ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅: ⲛⲉⲙ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡϯⲙⲁϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲠⲁⲗⲉⲥⲧⲓⲛⲏ ⲉⲧⲁⲥⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ213 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ Ⲛⲁⲣⲕⲓⲥⲥⲟⲥ ⲙⲟⲩ ⲉϥϧⲉⲛ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲁϥⲉⲣⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛ̀Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲩ 5 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ.


27. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲩⲛⲁⲝⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁϩ12 ⲙ̀Ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ ⲛⲉ ⲟⲩϣⲫⲏⲣ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲱⲣⲓⲅⲉⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲥⲁϧ Ⲡⲁⲛⲧⲁⲓⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲁϧ Ⲕⲗⲏⲙⲉⲛⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ: ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣ ⲛⲉⲙ Ⲑⲉⲟⲕⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲫⲁϣⲛⲓ ⲛ̀Ⲱⲣⲓⲅⲉⲛⲏⲥ.


28. Ⲥⲁⲡⲟⲣ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲁϥϯⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀Ⲙⲁⲛⲓⲭⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗ ⲁϥⲫⲱⲛϩ ⲁϥϯⲟⲩⲃⲏϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ2 ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡϩⲁⲣⲁⲙ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀Ⲙⲁⲛⲓⲭⲁⲓⲟⲥ ⲁϥϧⲁⲧ ⲡⲉϥϣⲁⲣ ⲉϥⲟⲛϧ. Ⲥⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϣⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙⲟⲩ: ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅. Ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣⲉⲝⲟⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ.


29. Ⲥⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲁϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲱⲛⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ16 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 6  ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ϫⲉ ⲁϥⲁⲓϥ ⲛ̀ⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙ̀ⲙⲓⲛⲙ̀ⲙⲟϥ.


30. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲱⲛⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ16 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ ⲉⲧⲁϥⲛⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲟⲧⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲱⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲝⲓⲟⲥ ⲁⲝⲓⲟⲥ ⲁⲝⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲥⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̀ϯⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲱⲥⲩⲛⲏ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲯⲩⲫⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫϯ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲱⲛⲁ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ.


31. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ17 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ⲉⲧⲁⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ311 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉⲧⲁ Ⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ: ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲡⲓⲑⲁⲛⲱⲥ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲙⲁⲝⲓⲙⲓⲛ(ⲟⲥ).


32. Ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲥⲏϥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲕⲩⲙⲓⲧⲏⲣⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲭⲁⲩ ⲉⲕⲟⲥϥ ϣⲁⲧⲟⲩⲧϩⲉⲙⲥⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉϥⲟⲛϧ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧϩⲉⲙⲥⲟϥ -ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲛ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲧϩⲉⲙⲥⲏⲟⲩⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ


33. Ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛ̀ϣⲁⲙϣⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲥⲟϥ: ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩϯⲙⲁϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲫϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲱⲡ ⲛ̀ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲉⲣⲱⲟⲩ: ⲛⲉⲙ ⲫⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ.


34. Ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲓⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲧⲉⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀Ⲛⲏⲣⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲇⲟⲙⲓⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ϩⲟⲩⲓϯ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲛⲉⲙ Ⲧⲣⲁⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ϩⲁⲇⲣⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ Ⲁⲩⲉⲣⲉⲗⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ: ⲛⲉⲙ Ⲥⲉⲡⲧⲓⲙⲓⲟⲥ Ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲝⲓⲙⲓⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲇⲉⲕⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲟⲩⲁⲗⲉⲣⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩϣⲟⲙϯ: ⲛⲉⲙ Ⲇⲓⲟⲕⲗⲏⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲝⲓⲙⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲛⲁϣⲧϩⲏⲧ Ⲅⲗⲉⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩϥⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ303 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅. Ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲧϭⲓⲏⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲁ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ϧⲉⲛ ϯⲀⲫⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲘⲁⲩⲣⲓⲧⲟⲛⲓⲁ: Ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲙⲁⲣⲏⲥ ϣⲁ ϯⲕⲩⲣⲓⲛⲏ: ϯⲡⲁⲗⲉⲥⲧⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲪⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲁⲡⲁⲝ ⲁⲡⲗⲱⲥ ϯⲟⲩⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ


35. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ϩⲉⲣⲙⲟⲛ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϧⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩϥⲧⲟⲩⲉ ⲛⲉϣⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ (ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ) ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ.


36. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲩⲥ ⲫⲏⲉϣⲁⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲩⲛⲁⲝⲁⲣⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ11 ⲙ̀Ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲁⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ϩⲉⲣⲙⲟⲛ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϧⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ϥⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ.


37. Ⲁⲡⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ.


38. Ⲥⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ.


39. Ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲁⲃⲱⲕ ⲛ̀ⲭⲁⲙⲉ ⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲫⲁϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲱⲓⲕ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲫⲁⲓ ϣⲁ 60 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ.


40. Ⲁⲩⲙⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡϯⲙⲓ Ⲧⲕⲉⲙⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϣ Ϩⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


41. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓ ⲁϥⲱⲛϧ ⲛⲁⲩ 105 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 356 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ22 ⲛ̀Ⲧⲱⲃⲓ.


42. Ⲁϥϫⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲧⲱⲛⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲁⲩϣⲁⲛⲱⲥⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲟⲩⲓⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩ: ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁⲩϣⲁⲛⲱⲥⲕ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲥ ϣⲁⲩϯⲟⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ. ⲥϣⲉ ⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲓⲟⲙ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛⲧⲁϩⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲱⲥⲕ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉ ⲡϫⲓⲛⲙⲟⲩⲛ ⲉⲪϯ ⲡⲉ.


43. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲫⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓ ⲛⲉ ⲁϥϭⲓ ⲡⲉ: ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁϥⲭⲁⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲁϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ


44. ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁϥⲭⲁ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ϣⲓϩⲏⲧ: ⲛⲁϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩϫⲉ ⲫⲱⲧ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲫⲱⲧ ⲉⲑⲱⲛ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉⲡⲁⲓϣⲁϥⲉ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲡⲉϥⲧⲏⲃ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲁϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲫⲱⲧ, ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲣⲱϥ ⲡⲉ.


45. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲡϧⲱⲙⲓⲟⲥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲛⲧⲉ ϯⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ


46. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁϧⲱⲙ ⲫⲓⲱⲧ ⲛ̀ϯⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲉ ⲁϥⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲛ̀ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲓ ⲉⲁⲥⲕⲓⲧⲏⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲡⲁⲗⲁⲙⲱⲛ.


47. Ⲑⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲧⲥⲱⲛⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲡϫⲱⲗ ⲧⲉ ⲛ̀ϣⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲙⲁⲩ.


48. Ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩϯϩⲓⲱⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲭⲏⲙⲁ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲁⲡⲁ Ⲡϫⲱⲗ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ.


49. Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ϯⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲃϣ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀Ⲁⲧⲣⲏⲡⲉ.


50. Ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ7 ⲛ̀Ⲉⲡⲏⲡ ⲉϥϧⲉⲛ 118 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ 7 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ.


51. Ⲛⲓϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲙⲁⲛⲇⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲩⲥⲧⲟⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲡⲁ Ⲃⲏⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.


52. Ⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲧⲣⲏⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲃϣ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲉϥⲕⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲱⲛⲓ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ.


53. Ⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲡⲓϣⲱⲓ ⲉⲧⲥⲁ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲉⲑⲟⲩⲟⲃϣ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲉⲧⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲉϥⲕⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲧⲉⲣⲡⲟⲥⲉⲛ ⲉⲩⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ.


54. Ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲡⲓϣⲱⲓ ⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲃϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲥⲟⲩϩⲁϫ ⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ ϫⲉ ⲉϥⲕⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲧⲉⲣⲡⲟⲥⲉ ⲉⲩⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ.


55. Ⲙⲡⲁⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲣⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ: ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϧⲁⲓ ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲫⲁⲓ ⲭⲛⲁϭⲣⲟ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲱ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϩⲓⲧϩⲏ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϣⲁⲧⲉϥϭⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅: ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲧϧⲁⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲕⲁϩⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.


56. Ⲡⲓϫⲓⲛϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ

Ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲙ̀ⲡϣⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲁⲩ Ⲏⲗⲏⲛⲏ ϯⲟⲩⲣⲱ: ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ 2ⲃ ⲉⲩϩⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲥϧⲁⲣⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲕⲟⲡⲣⲓⲁ ⲉⲥϭⲟⲥⲓ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲟⲩⲫⲁϧⲧ ⲡⲓⲥⲱⲣϩ ⲛ̀ⲓⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ϯⲕⲟⲡⲣⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲙⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲛ̀3 ⲛ̀ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϧⲁⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲧⲟⲙⲟⲥ ⲛ̀ϣⲁⲣ ϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲉⲁ ⲛⲉⲙ Ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲁⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲓ3 ⲛ̀ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁⲫⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲓⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲫⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲩⲭⲁ ⲡⲓⲕⲉⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲃ̅ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲟⲛⲓ ⲃ̅ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲧⲱⲛϥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲉⲛⲁ ⲡⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲉϫⲱϥ ϩⲓϫⲱⲛ ⲡⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥⲧⲁⲛϧⲟ. ⲟⲩⲟϩ Ⲏⲗⲏⲛⲏ ϯⲟⲩⲣⲱ ⲁⲥⲕⲱⲧ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ ⲡⲉⲥⲁⲓⲕ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ17 ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲁⲅⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅


57. Ⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ: ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲡⲉ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ19 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀ⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲕⲉⲁ.


58. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲁϥⲣⲁⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲕⲉⲁ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ19 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


59. Ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ: ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲕⲉⲁ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ325 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲣⲉϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲛⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲉ.


60. Ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲙ̀ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲕⲉⲁ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ325 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ.


61. Ⲧⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲕⲉⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲉⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ 318 ⲛⲉ.


62. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


63. Ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲑⲉⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ20 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


64. ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲗⲁⲙⲁ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲁⲩϣ ⲁⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ20 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ.


65. Ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲁϩⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲟⲩ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ. Ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲡⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲁⲡⲁ Ⲥⲉⲣⲁⲡⲓⲟⲛ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲛⲓⲧⲉⲛⲧⲱⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲉⲧⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲁⲩⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲁⲡⲁ Ⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲛⲓⲧⲉⲛⲧⲱⲣⲓ ⲉⲫⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓⲱⲧ.


66. Ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲟⲩⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲡϯϩⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲇⲱⲣⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲁⲛⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ Ϣⲙⲓⲛ ⲧⲉ: ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲇⲱⲣⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧϧⲉⲗⲗⲟ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧϫⲱⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ.


67. Ⲁⲡⲁ Ⲥⲓⲇⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀Ⲡⲁⲗⲁⲓⲃⲓⲥⲕⲁ ⲛⲉⲙ Ϩⲓⲩⲇⲣⲁⲝ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲡϣⲱⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲭⲁϫⲓϫ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ Ⲥⲓⲇⲉⲣⲟⲥ ϥⲉⲙⲡϣⲁ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲟⲩⲣⲉϥⲙⲓϣⲓ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̀Ⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟϥ ϩϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲁϥⲁⲓϥ ⲙ̀ⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⲉⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲧⲟⲗⲙⲁⲓⲥ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲗⲟⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩϩⲟ ⲉϫⲱϥ ⲙ̀Ⲡⲁⲗⲁⲓⲃⲓⲥⲕⲁ ⲛⲉⲙ Ϩⲩⲇⲣⲁⲝ. ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧϧⲉⲗⲗⲟ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ Ⲥⲓⲇⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲭⲁ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲠⲁⲗⲁⲃⲓⲥⲕⲁ ⲁϥⲉⲣ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲱⲛϧ ⲉϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.


68. Ⲡⲥⲁϧ Ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ϫⲱϫ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛ̀ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ϧⲉⲛ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ.


69. ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ Ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲧ̀ⲉ Ⲥⲁⲥⲓⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲩⲁⲃ Ⲓⲉⲣⲱⲛⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲣⲟⲩⲫⲓⲟⲥ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛ̀ϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲟⲅⲣⲁⲫⲟⲥ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲥⲁϧ Ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛ̀ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ.


70. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲓⲉⲣⲱⲛⲓⲙⲟⲥ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲙ̀ⲡϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲁϧ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲥ.


71. Ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲟⲩⲗⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕⲭⲁ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓϩⲁⲙϣⲉ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲓ ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ (ⲛⲁϥϫⲉⲣⲉ ⲉⲡϭⲟⲓⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅) ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓⲭⲁϥ ⲉⲑⲁⲙⲓⲉ ⲑⲏⲃⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲃⲉⲣⲃⲱⲣⲕ ⲉⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲟⲩⲗⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉ ⲛ̀ⲗⲟⲅⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲱⲧⲥ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲡⲉⲣⲥⲓⲥ.


72. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ20 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲡⲉϥⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ2.


73. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲡⲉϥⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉϫⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁϥⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲩ 5 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ.


74. ⲡⲓⲥⲟⲛ 2 ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ2 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ21 ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲁⲡⲁ Ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ22.


75. Ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ϧⲉⲛ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 381 Ⲡ̀ⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲣⲉϥⲗⲱϩⲉⲙ ⲛⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉ.


76. Ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ381 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ.


77. Ⲧⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲉⲩⲉⲣ 150.


78. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲃⲃⲁ Ⲕⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲁⲙⲃⲱ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ.


79. Ⲁⲩⲭⲫⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ Ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲓⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲙ̀Ⲟⲩⲁⲗⲉⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ϩⲓⲡⲡⲟ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 395 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


80. Ⲉⲧⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲟⲩⲁⲗⲉⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ϩⲓⲡⲡⲟ ⲁϥⲉⲣⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̀ϫⲉ Ⲁⲩⲅⲟⲩⲥⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛ̀ⲧⲁϥ.


81. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲭⲣⲩⲥⲧⲟⲥⲧⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ.


82. Ⲡⲁⲗⲗⲁⲇⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲕⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϩⲟⲩⲁϯ ⲛ̀ϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ⲛ̀ⲗⲁⲩⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲗⲁⲩⲥⲓⲁⲕⲏ ⲛⲉ ⲁϥϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲃⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲧⲓⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲁϥⲉⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲣⲁⲕⲟϯ ϣⲁ ⲥⲟⲩⲁⲛ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ 12 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧϧⲁⲉ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ϩⲏⲗⲏⲛⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲫⲏⲣ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲭⲣⲩⲥⲟⲥⲧⲟⲙⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ400 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲭⲣⲩⲥⲟⲥⲟⲧⲙⲟⲥ: ⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ Ⲡⲁⲗⲗⲁⲇⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲝⲟⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲁⲣⲏⲥ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 406 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ̀ϫⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 417 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⲉϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲥⲡⲟⲩⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲥⲱⲕⲣⲁⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲏ.


83. Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲁⲥⲥⲓⲁⲛⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ: ⲁϥⲓ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ: ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 390 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 399 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ⲁⲃⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ Ⲙⲁⲥⲥⲁⲗⲓⲁ: ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 420 ⲙ̀ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϫⲱⲙ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲉⲟⲥ2 ⲡⲓⲧⲓⲗⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲛⲥⲧⲓⲧⲟⲩⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ⲛⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲱϣⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϯⲧⲉⲗⲓⲟⲧⲏ (ⲛ̀ϯⲧⲉⲗⲓⲱⲥⲓⲥ) ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲇⲓⲁⲥⲕⲉⲯⲓⲥ ϫⲉ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲩⲛⲟⲙⲓⲗⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲩⲁⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲁⲩⲙⲱⲓⲧ (ⲛ̀ⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ) ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ.


84. Ⲁⲡⲁ Ⲥⲩⲛⲉⲥⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲗⲩⲃⲏ ⲉⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲡⲁ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉϥϫⲓⲛⲧⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 403 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲫⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲥⲩⲛⲉⲥⲓⲟⲥ ⲛ̀3 ⲛ̀ϣⲏⲣⲓ. ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 410 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲧⲟⲗⲙⲁⲓⲥ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲟⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲓⲥⲑⲉ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲱ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲇⲟⲅⲙⲁ ⲙ̀ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲕⲟⲛ. Ⲟⲙⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲁⲡⲁ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ ⲁϥⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲧⲟⲗⲙⲓⲁⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲁⲩ 3 ⲓⲉ 4 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ.


85. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ24 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


86. Ⲡⲓⲥⲩⲧⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲟⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲉⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 24 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


87. Ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ 2 ⲙ̀ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁϯⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲙⲁϩϣⲟⲙϯ ϧⲉⲛ Ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲥϣⲉⲧ Ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ.


88. Ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ3 ϧⲉⲛ Ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 431 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲣⲉϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲛⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲡⲉ.


89. Ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲕⲓⲕⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ3 ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ431 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ2


90. ⲧⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ Ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϧⲉⲛ ϭϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ3 ⲉⲩⲉⲣ200.


91. Ⲡⲁⲡⲁ ⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ25 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ


92. Ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲫⲱⲣϫ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ451 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲉⲧϭⲁϧⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲁⲗⲕⲏⲇⲱⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲑⲱϩⲉⲙ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲕⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲃ ⲡⲉ.


93. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲁⲛϩⲟⲕⲗⲉϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ6 ⲉⲁⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀Ⲉⲧⲉⲥⲥⲉ ϧⲉⲛ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 542 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲃ̅ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲥⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ33 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ ⲁⲛⲑⲓⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲉⲝⲟⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲓⲟⲩⲥⲧⲓⲛⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ Ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲁ ϯⲟⲩⲣⲱ ⲉⲛⲁⲥϯⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲛⲁ ⲡⲓⲛⲁϩϯ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲩⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲁⲩϯ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲩ 37 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛⲁⲩ 80,000 ⲓⲉ 100,000 ⲙ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲓⲥ ϩⲓ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ 89 ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲀⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ Ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⲁϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲧⲁϩⲟϥ: ϫⲉ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲥⲫⲏϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩϩⲏⲕⲓ ⲛ̀ⲃⲓⲏⲛ. ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 578 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


94. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ37 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁⲟ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲛⲁⲓ: ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ: ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲛ̀ⲟⲩⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣϩⲓⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲛⲁⲩⲓⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲁϫⲱϥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲭⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲛⲉϥⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛ̀60 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥϩⲏϣ ⲡⲉ ⲧⲟⲛⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡϫⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ616 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩϫⲓⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲏϯ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϣⲟϥϥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀600 ⲛ̀ⲁⲃⲏⲧ. ⲙ̀ⲡⲕⲱϯ ⲛ̀Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲩϣⲟⲗⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ: ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀80,000 ⲛ̀ϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲧⲥ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀20 ⲛ̀ⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲧⲟⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲥϧⲉ ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀700 ⲙ̀ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲕⲱϯ ⲛ̀Ⲛⲓⲕⲓⲟⲩⲥ ⲉⲧⲉ ⲡϯⲙⲓ Ⲡϣⲁϯ ⲡⲉ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛϣⲱⲗ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛϣⲱϥ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲛⲧⲉϥϭⲣⲟ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ Ϩⲏⲣⲁⲕⲗⲉⲓⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲑⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ.


95. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲛⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ37 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲡⲉϥⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ38.


96. Ⲕⲩⲣⲟⲥ ⲫⲏⲉⲟⲩⲧⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲕⲁⲩⲭⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲟⲩϫ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲡⲁ Ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲛⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲙ̀ⲙⲁϩ38 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ7 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅


97. Ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ Ϩⲏⲣⲁⲕⲗⲉⲓⲟⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ38 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ: ϫⲉ ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ϩⲏⲡ ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ Ⲙⲏⲛⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲕⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲁⲗⲕⲏⲇⲱⲛ ⲟⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϯⲙⲁϯ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲁⲗⲕⲏⲇⲱⲛ ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲉϥⲥⲫⲓⲣⲱⲟⲩⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲡⲓⲕⲉⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲥⲫⲓⲣⲱⲟⲩⲓ ⲫⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱϫⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥϣⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲛⲁϫϩⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲉⲛⲕⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭⲣⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲁϩϥ ⲛ̀ϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲱⲗⲕ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲏⲕ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥϭⲓ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲣⲩⲣⲟⲥ.


98. Ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲓⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲧⲏⲥ ⲁⲡⲉϥⲃⲁⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲫⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭⲥ̅.


99. Ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲓⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲕⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲡⲉϥⲃⲁⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ⲫⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱϥ ϫⲉ ⲁϥⲫⲱϧ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲥⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲗⲉⲱⲛ.


100. Ⲛⲓⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲁⲩⲓ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ38 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ


101. Ⲡⲓⲥⲁⲣⲁⲕⲱϯ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲥⲓⲥ Ⲁⲡⲇ-ⲁⲗ-ⲗⲁⲑⲓϥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲁⲕⲧⲁⲛ (ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲁⲅⲇⲁⲇ) ⲛⲉⲙ Ⲁⲡⲟⲩⲗ-Ϥⲁⲣⲁϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ13 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲓⲃⲗⲓⲟⲑⲏⲕⲏ ⲛ̀ⲥⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲁⲙⲣ ⲓⲡⲛ ⲓⲗ-Ⲁⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲟⲙⲁⲣ ⲡⲓⲭⲁⲗⲓⲫⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ7 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅


102. Ⲫϯ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ39 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ3 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ40.


103. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ3 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ40 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥϯϩⲟ ⲉⲪϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲉⲙⲥⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ϩⲓ ⲧⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ41 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ7.


104. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲧϧⲁϫⲱϥ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ3 ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲛⲁϥ: ⲛⲉ ⲁϥⲥⲟⲧⲡϥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲓϥ ⲛ̀ⲛⲟⲧⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛⲁϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲉϢⲓⲏⲧ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛϥ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲏⲧ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲥϧⲏⲧ ϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲧⲁⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲉⲧⲓⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲁⲭⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲧⲉⲙⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲣϥ. Ⲉⲧⲁϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲑⲁⲓ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲡⲗⲏⲛ ⲁⲣⲓⲉⲙⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲭⲛⲁⲥⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲁϣⲛⲓ ⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁϥⲥϧⲏⲧ ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲥⲟⲓ ⲛ̀ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ.


105. Ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ 140 ⲛ̀ⲟⲩⲏⲃ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ41 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ7.


106. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ41 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲩⲣⲓⲁⲛⲟⲥ (ⲟⲩⲥⲩⲣⲟⲥ) ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲁⲩϣⲁⲛϣ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲁϫⲁⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ϩⲉⲛⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲯⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲓⲗⲟⲛ ⲥⲁⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛ̀Ⲣⲁⲕⲟϯ.


107. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ2 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ49 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ9 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲛⲁ ⲡⲓⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲃⲁⲣⲥⲁⲛⲟⲩⲫⲓⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲧⲁⲫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲥⲭⲓⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ3 ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲟⲅⲅⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ27 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ5  ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉϥϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ Ⲁⲕⲁⲕⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲍⲏⲛⲱⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ.


108. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ2 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ49 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲧⲁϥϩⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲛⲁ ⲡⲓⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲙ̀Ⲃⲁⲣⲥⲁⲛⲟⲩⲫⲓⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲧⲁⲫⲉ ⲁϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲅⲉⲱⲣⲅⲉ ⲫⲏⲛⲉⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩϯⲙⲁϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲏⲃ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲙⲡϣⲁ ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ2 ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓⲁⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ15 ⲛ̀Ⲁⲑⲱⲣ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϣⲁⲧⲉ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲥⲛⲟⲩϯ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉϫⲉⲛ ϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁⲑⲣⲏⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲅⲉⲱⲣⲅⲏ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉϫⲉⲛ ϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲡⲉϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲛⲁ ⲡⲓⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲁϣⲓ.


109. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ2 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ49 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲑⲱϣ ⲙ̀ⲡⲉϥⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ50 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ9 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


110. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲓⲙⲁϩ2 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ61 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲁⲩϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲥ ⲁϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲧⲡϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.


111. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲍⲁⲣⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ62 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲩⲣⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲧⲡϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ.


112. Ⲁⲡⲁ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀Ⲙⲟⲕⲁⲑⲑⲁⲙ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲃⲁⲕϣⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲟⲩⲃⲁⲗ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲟϥ.


113. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲑⲟⲣⲉⲓⲕ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ70 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲣⲉϥⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.


114. Ⲟⲩⲟⲛ 3 ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲥⲩⲣⲓⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲧⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲥⲓⲙⲉⲱⲛ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ42 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ7 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲍⲁⲣⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ62 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ10 ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ3 ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲍⲁⲣⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ73 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ12. ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲥⲉⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲇⲁⲙⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ35 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ6 ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ: ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲁⲧⲧⲁϫⲣⲟ ⲡⲉ.


115. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲍⲁⲣⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ62 ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ3 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲣⲁⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ73 ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ6 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ74 ⲛⲉ ϩⲁⲛ(ⲉ)ϣⲟϯ ⲛⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.


116. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ⲡⲁⲣⲥⲱⲙⲁ ⲡⲓⲣⲉϥⲃⲏϣ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲉⲁϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲫⲱⲥⲧⲁⲧⲟⲛ ⲙ̀Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲡⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁϧⲱⲣⲓ ⲛ̀20 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ1 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ. ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲑⲃⲉϥ ⲉϢⲁϩⲣⲉⲛ ⲁϥⲉⲣ16 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓⲣⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲓⲃϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲃϣ ⲉⲡⲁⲃⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲗⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϩⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲙⲏⲣⲁ ϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ8 ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡ̀ⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ80: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲟⲙⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀Ϣⲁϩⲣⲉⲛ.


117. Ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ14 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ9 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ81 ⲛⲉⲙⲙ ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲗ-Ⲛⲁⲥⲓⲣ Ⲙⲟϩⲁⲙⲙⲉⲇ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲕⲁⲗⲁⲃⲟⲛ. ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲣⲱⲕϩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϥⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲙⲡⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϩⲓ ϩⲁⲛϫⲁⲙⲁⲩⲗⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲣⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲗⲱⲛ ⲉϫⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲟⲣϣⲉⲣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ: ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲁϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲱⲕϩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲁⲟⲩⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲣⲱⲕϩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1321 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


118. Ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ14 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩϣⲟⲣϣⲉⲣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ: ⲟⲩⲟϩ ⲁ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲱⲕϩ ϧⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲁⲟⲩⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1321 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ9 ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ81 ⲛⲉⲙ ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁⲗ-Ⲛⲁⲥⲓⲣ Ⲙⲟϩⲁⲙⲙⲉⲧ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲕⲁⲗⲁⲃⲟⲛ.


119. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓϩⲏⲕⲓ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ87 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⲉⲛⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲓⲱⲧ.


120. Ⲡⲓϩⲏⲕⲓ ⲡⲓⲉⲡⲓⲑⲉⲟⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲣⲓⲁⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ87 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


121. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ87 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ14 ⲛⲉ ⲙ̀ⲡⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉ ϣⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̀ⲛⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓϫⲓⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣⲉⲙϣⲓ.


122. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲕⲓ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲣⲁⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ87 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏⲉⲛⲁⲉⲣⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲉⲧⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲓⲙⲁϩ5 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ88 ⲡⲓⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ Ⲕⲁⲗⲁⲙⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ.


123. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ⲛⲉⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ.


124. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲁⲛϩⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϣⲁϥϯϩⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲟⲩϫⲁⲙⲟⲩⲗ.


125. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ϥⲟⲣⲉⲓϫ ⲁϥϯⲣⲉⲛϥ ⲙ̀ⲙⲓⲛⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲁⲙⲟⲩⲗ ϫⲉ Ⲣⲟⲃⲉⲓⲥ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲏ ϫⲉ ⲫⲁ ϯⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲫⲉ.


126. Ⲉⲧⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ϥⲟⲣⲉⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ Ⲧⲉϫⲓ ⲉⲫⲗⲏⲟⲩ.

It's most probably suggested that the word Daji is an Arabic word meaning that who belongs to Daja, Daja is the smallest needed thing or a follower of army. He meant by this that people correlate him to nonsense (unimportant). The proof of the accuracy of this interpretation is the second word of the title "ablaw" that's a Coptic word meaning "empty. vain" so, for his wish to escape from vain glory he wanted people to call him in disgrace in both Arabic & Coptic calling him "daji ablaw" "empty vain"


127. Ⲡⲓⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ Ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲗⲟⲩⲑⲏⲣⲟⲥ ⲡⲓⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ16 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1520 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


128. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ4 ⲡⲓⲣⲉⲙⲙⲏⲣ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 102 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 17 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⲙ̀ⲡⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲛⲉ ϣⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲥⲁⲥⲫⲓⲣ ⲙ̀ⲙⲟϥ.


129. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 17 ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲟⲩⲓⲧ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 102 ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲡⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.


130. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ 16 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 103 ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 17 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲉⲙ ⲡⲓⲑⲱϣ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲛ̀ϫⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲉⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲧⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲗⲉⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲏⲟⲩ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛⲧⲁⲗϭⲟ.


131. Ϯⲥⲩⲛⲟⲇⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 18 ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ6 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 104 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲥⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲁⲡⲁ ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲇⲟⲗⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲁⲩϣ ϫⲉ ϥⲉⲙⲡϣⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲩⲟⲩⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲁⲩϣ.


132. Ϯⲉⲕⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̀ⲅⲁⲗⲗⲓⲕⲏ ⲁⲥⲧⲁϩⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϫⲱϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1798 ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϣⲁ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1801 ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 108 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


133. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 7 ⲡⲓⲣⲉⲙϫⲁⲩⲗⲓ ⲁϥⲉⲣ 6 ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲙ̀ⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲉⲧϧⲁϫⲱϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ ⲛ̀ⲇⲉⲕⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1809 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 16 ⲛ̀ⲭⲟⲓⲁⲕ 1526 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲧϧⲁϫⲱϥ.


134. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 7 ⲡⲓⲣⲉⲙϫⲁⲩⲗⲓ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 109 ⲛⲉ ⲁⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲙ̀ⲙⲏⲧⲣⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉⲧϧⲁϫⲱϥ ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 108 ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲫⲟϣⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡ⳪̅.


135. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 7 ⲡⲓⲣⲉⲙϫⲁⲩⲗⲓ ⲁϥⲉⲣ 42 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ 3 ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲉⲙ 12 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡ⳪̅ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1852 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


136. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲥⲓⲇϩⲟⲙ Ⲡⲓϣⲁⲓ ⲁϥϣⲉⲡ ϯⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ Ⲧⲁⲙⲓⲁⲧⲓ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 17 ⲙ̀ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ 1561 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ25 1844 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙϫⲁⲩⲗⲓ.


137. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲙ̀⳥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ Ⲥⲓⲇϩⲟⲙ Ⲡⲓϣⲁⲓ ⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲓⲛϫⲟⲛⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲙⲟⲩⲥⲗⲓⲙ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥϯⲙⲁϯ ⲉϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲕⲟϥ ⲛ̀ⲟⲩⲑⲟ ⲛ̀ⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲃⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲑⲁϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲱϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓϥⲱⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ: ⲟⲩϩ ⲁⲩⲉⲣⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲩⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲑⲉϩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑϩⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ϯϩⲱⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲙⲡⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲑⲉϩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩⲗⲁⲙϫⲁⲡⲧ ⲉϥⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ⲉϫⲱϥ ϣⲁⲧⲉϥⲙⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 5 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉϥⲧϩⲉⲙⲕ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 17 ⲙ̀Ⲫⲁⲙⲉⲛⲱⲑ 1561 ⲙ̀⳥.


138. Ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲣⲁⲡⲁⲙⲱⲛ ⲫⲁ ϯⲥⲟⲗⲓ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲙⲉⲛⲟⲩϥⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 19 ⲛⲉ ⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲉϩ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ.


139. Ⲧⲉⲛⲱϣ ⲉϫⲉⲛ ⲭⲱⲣⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 19 ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ Ⲅⲃⲁⲣⲓⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲛⲏⲉⲛⲁⲩⲟⲓ ⲛ̀ϫⲱϫ ⲛ̀ϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲕⲁⲙ ⲛⲉⲙ Ⲥⲁⲛⲁⲡⲱ: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲓⲭⲱⲣⲓⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲫⲟϣⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϭϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 20 ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϩⲏ ⲉⲡⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ.


140. Ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲭⲱⲣⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⲉϫⲱϥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲓⲭⲱⲣⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲣⲟⲥ ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙϫⲁⲩⲗⲓ ⲡⲓⲁⲡⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 109 ⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲙ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ: ⲓⲧⲁ ⲁϥⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲭⲱⲣⲓⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲁϥⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲱⲥⲁⲕⲙ ⲛⲉⲙ Ⲥⲁⲛⲁⲡⲱ ϧⲉⲛ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲙ̀ⲫⲁϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 19.


141. Ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲭⲱⲣⲓⲥⲡⲓⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̀ϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲥⲁⲛⲁⲡⲱ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 19 ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲉⲧⲉⲛϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲯⲏⲫⲓⲥⲙⲁ (ϯⲯⲏⲫⲟⲥ) ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 110 ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 28 ⲙ̀Ⲡⲁϣⲱⲛⲥ 1570 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ 4 ⲛ̀Ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ 1854 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


142. Ⲁⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲓϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϥⲉϫⲱϫ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 10 ⲙ̀Ⲫⲁⲣⲙⲟⲩⲑⲓ 1569 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 17 Ⲁⲡⲣⲓⲗⲗⲟⲥ 1853 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ϣⲟⲩⲓⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ.


143. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 110 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣϫⲱϫ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲁⲃⲟⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲥⲟⲩ 28 ⲙ̀ⲡⲁϣⲱⲛⲥ 1570 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 4 ⲛ̀Ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ 1854 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


144. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ϩⲓⲟⲙⲓ (ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ) ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 19: ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲛϩ̀ⲓⲟⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ.


145. Ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲧⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁⲡⲓⲙⲁⲛⲧⲱⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲩⲣⲃⲉⲣⲛⲏⲥⲓⲥ ⲁϥⲉⲛϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 4 ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ.


146. Ⲫⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲟⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲉⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 110 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ: ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲟⲩⲁⲧϣⲱϥⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ: ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲧⲁⲕⲉⲗⲓⲙⲏⲛ (ⲟⲩⲣⲉϥⲧⲁⲕⲉ ϩⲓⲕⲱⲛ) ⲡⲉ : ⲉⲁϥⲣⲱⲕϩ ⲛ̀ⲛⲓⲗⲓⲙⲏⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϣⲱϥⲧ: ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲉⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ: ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲁ ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲥⲒⲣⲓⲁⲛ ⲉϥⲁⲛⲇⲓ Ϫⲓⲣϫⲓⲥ Ⲙⲟϥⲧⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲓⲃϯ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲫⲛⲟϩϥ ⲉϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲁⲕⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϩⲱϯ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲟϩⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣⲱϥⲧ: ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϯⲛⲟⲩ.


147. ϯⲇⲟⲝⲁⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲛⲥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 19 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲱⲣⲡ Ⲗⲁⲛⲥⲟⲛ ⲡⲓⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ Ϩⲱϫ ⲡⲓⲥⲕⲱⲧⲟⲥ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲤⲓⲱⲟⲩⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.


148. Ϯⲕⲁⲧⲟⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲛⲓⲕⲏ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲁⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1882 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ϯⲁⲛⲉⲝⲁⲣⲧⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1922 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 5: ⲁⲗⲗⲁ ⲡϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲟⲥ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲛⲓⲕⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲉⲡⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1952 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


149. Ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲓⲟⲛ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛ̀ϯⲕⲩⲃⲉⲣⲛⲏⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1883 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲉⲛⲁϥⲱⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲓⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲛⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ϣⲱⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲓⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ⲥⲉⲙⲓ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲑⲣⲉ ϯⲕⲩⲃⲣⲉⲛⲏⲥⲓⲥ ⲉⲣⲉⲝⲟⲩⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ (ⲡⲁⲣⲱⲙⲉⲟⲥ) ϧⲉⲛ Ϣⲓϩⲏⲧ ⲛⲁⲩ 5 ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀Ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1892 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲁ ⲥⲟⲩ 20 ⲛ̀Ⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ 1893 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


150. Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁϣⲁ Ⲅⲁⲗⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲡⲉ ⲉⲁϥⲉⲣ ⲁⲛϫⲱϫ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱϫ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1908 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲓⲃⲣⲁϩⲓⲙ Ⲛⲁⲥⲓϥ ⲁⲗ-ⲃⲁⲣⲇⲁⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲥⲟⲩ 21 ⲙ̀Ⲫⲉⲩⲣⲟⲩⲁⲣⲓⲩⲟⲥ 1910 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


151. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 5 ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 112 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁϥⲱⲛϧ ⲙ̀95 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ 52 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ 9 ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲉⲙ 6 ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.


152. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 5 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫ ⲛ̀ⲁϩⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.


153. Ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ⲑⲏⲉⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⲛ̀ϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲓⲕⲏ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲉⲙ ϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 29 ⲛ̀Ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1893 ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ: ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 5.


154. Ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲓⲁ ⲉⲧⲉ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓⲐ ⲡⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ Ⲓⲱⲥⲏⲫ Ⲙⲉⲛⲕⲁⲣⲓⲟⲥ: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϣ ⲡⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲱⲛ (ⲛ̀ⲁⲣⲭⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ) Ϩⲁⲡⲓⲡ Ϫⲓⲣϫⲓⲥ: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲡⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ Ⲓⲃⲣⲁϩⲓⲙ Ⲁⲑⲓⲁ: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3: Ⲫϯ ⲉϥⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϥⲱⲛϧ.


155. Ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ (ⲙ̀ⲡⲓⲡⲉⲣⲛⲕⲁⲁⲥ) ⲁⲓⲅⲩⲡⲧⲟⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲁϣⲓ (ⲛ̀ⲁⲛⲁⲃⲁⲧⲏ) ϧⲉⲛ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1910 ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ.


156. Ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲙϩⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁϣⲁ Ⲅⲁⲗⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲉⲥⲁⲓⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⲥⲟⲩ 10 ⲙ̀Ⲙⲉⲭⲓⲣ 1682 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 18 ⲙ̀ⲫⲉⲩⲣⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ 1912 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲩ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲥⲛⲟⲩϯ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥϫⲓⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ.


157. Ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡ⳪̅ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ Ϫⲓⲍⲁ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 10 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ 1914 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 3 ⲙ̀Ⲡⲁⲱⲛⲓ 1630 ⲙ̀⳥.


158. Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁϣⲁ Ⲃⲁϩⲡⲁ ⲛⲉ ⲡⲓϧⲁⲉ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲛϫⲱϫ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱϫ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ ⲛ̀ⲃⲟⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥⲟⲩ 20 ⲛ̀ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1919 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲁ ⲥⲟⲩ 21 ⲙ̀ⲙⲁⲓⲟⲥ. 1920 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ϥⲟⲁⲇ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ.


159. Ⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 20 ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ϯⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϯⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲉⲓ ϣ̅ⲃ̅ⲗ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲙⲫⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲉⲙϣⲓ.


160. Ϯⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲁⲥⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1926 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲑⲉϩ Ⲣⲁϧⲙⲥⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ.


161. Ϯⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϣⲫⲏⲣ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓϯⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ: ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ Ϫⲉⲃⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ ⲙⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ Ⲙⲁⲛⲇⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


162. Ϯⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ϯⲁⲣⲭⲁⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲓⲅⲩⲡⲧⲓⲁⲕⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ϯⲛⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ϧⲉⲛ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲛⲉ ⲁⲩϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1934 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅


163. Ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲓⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 17 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛ̀ⲗⲁⲧⲓⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲧⲏⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥ ⲁⲥⲁϣⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 18: ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ϯⲉⲕⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̀Ⲅⲉⲗⲗⲓⲕⲏ ϧⲉⲛ ⲧϧⲁⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 19: ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲥⲁϧ Ⲅⲁⲗⲓ ⲛⲁϩⲣⲉⲛⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲙⲟϩⲁⲙⲙⲉⲧ Ⲁⲗⲓ ⲡⲁϣⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ Ⲙⲁⲕⲁⲣ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1899 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1908 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲫⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ Ϧⲟⲍⲁⲙ ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1947 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1958 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲫⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲁϩ 3 ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲥⲓⲇⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ . . .


164. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓⲙⲁϩ2 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ115 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲩⲉⲣⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲑⲱϣ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲓⲟⲛ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 5 ⲛ̀Ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1955 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡϫⲓⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲑⲱϣ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲉⲣⲛⲏⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 22 ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁϥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲧⲁϥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲙⲓⲗⲓⲕ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⲡⲉ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϭⲓϩⲟⲙⲧ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ϫⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲑⲣⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲫⲁϣⲛⲟⲩ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ ⲛ̀ⲧⲣⲓⲙⲉⲗⲏⲥ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁⲡⲁ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲥⲓⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲁⲅⲁⲡⲓⲟⲥ ⲡⲓⲙⲏⲧⲣⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲧⲉⲣⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲡⲓⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲙⲉⲛⲟⲩϥⲓⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲙ̀Ⲙⲟϩⲁⲣⲣⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲑⲣⲉϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲓⲁⲃⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲙ̀ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 3 ⲛ̀ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1956 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


165. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 116 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ

ⲠⲒⲂⲒⲞⲤ Ⲛ̀ⲦⲈ ⲠⲀⲠⲀ ⲔⲨⲢⲒⲖⲖⲞⲤ ⲠⲒⲘⲀϨ 6

166.Ⲓ Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙϩⲁ 116 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲓⲛϩⲱⲣ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1902 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀Ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1928 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲟϣⲛⲉϥ ⲙ̀ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1931 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲁⲛⲍⲃ ⲛ̀ⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ Ϩⲁⲗⲃⲁⲛ.


167.ⲒⲒ Ⲡⲉϥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲱⲣϥ: Ⲁϥⲱⲣϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲏⲃ ⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲫⲁϣⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲟϣⲓ ⲥⲁϧⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1931 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅. Ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲁⲟⲩⲙⲗⲁϧ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲧϫⲟⲙ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲓⲧ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1936 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲣϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁⲛⲛⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲑⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲱⲟⲩ ⲙ̀Ⲙⲟⲕⲁⲑⲑⲁⲙ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲫⲱⲥⲧⲁⲧⲟⲛ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲓⲱⲣϥ.


168.ⲒⲒⲒ Ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲙⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ Ⲡⲓⲫⲱⲥⲧⲁⲧⲟⲛ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲃⲱⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲅⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ ⲁⲛⲓⲉϣⲉϣⲓ ϭⲓⲧϥ ⲛ̀ϫⲟⲛⲥ (ⲁⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ) ⲉⲑⲣⲉϥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲁⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲧϫⲟⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1942 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲉⲡⲓⲇⲣⲟⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲉⲧϩⲁⲗⲁⲓ ⲛ̀ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲕⲟⲥ ⲧⲁⲣϣⲟ ⲉϫⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ: ⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲥⲁⲫⲣⲏⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲫⲱⲥⲧⲁⲧⲟⲛ ϣⲁⲧⲉϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲉⲥⲁⲓⲕ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1945 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲉϥⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲧⲏⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲛⲉ ⲁⲩⲑⲁϣϥ ⲟⲛ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀Ⲕⲁⲗⲁⲙⲱⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1944 ⲙ̀ⲡⲠⲭ̅ⲥ̅.


169.(Ⲓv) ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲓⲙⲁϩ2 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 115 ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 3 ⲛ̀ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1956 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩϫⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲓⲱⲣϥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲉϯⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀3 ϧⲉⲛ ϯⲯⲏⲫⲟⲫⲟⲣⲓⲁ: ⲁϥⲉⲣϣⲁⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲡⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ⲁϥⲉⲣ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲱⲡ ⲛ̀ⲛⲓⲯⲏⲫⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲱⲡ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲥⲩⲛⲁⲝⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⲥⲟⲩ 19 ⲛ̀ⲁⲡⲣⲓⲗⲟⲥ 1959 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓⲱⲡ ⲓ ⲉⲣⲟϥ: ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲭⲓⲣⲟⲧⲟⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 116 ϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲥⲟⲩ 10 ⲙ̀ⲙⲁⲓⲟⲥ 1959 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣ 12 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲁⲃⲟⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡ⳪̅ ϧⲉⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡϣⲟⲙⲧ ⲥⲟⲩ 9 ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲓⲟⲥ 1971 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


170. Ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲡⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓⲁⲧ ⲥⲁⲥⲫⲓⲣ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ (ⲛ̀ⲛⲓⲙⲛⲏⲙⲉⲓⲟⲛ) ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.


171. Ϣⲁⲛⲉⲣϣⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ⲫ̀ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϩⲟⲣⲧϥ ⲉⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲉⲛⲟⲥ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲑⲣⲁⲃⲏ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ 24 ⲙ̀Ⲫⲉⲙⲛⲱⲑ 1684 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 2 ⲁⲡⲣⲓⲗⲗⲓⲟⲥ 1968 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


172. Ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲛ̀ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1968 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


173. Ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲛ̀ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϥⲧⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲥⲟⲩ 26 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲥ 1968 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 19 ⲙ̀Ⲡⲱⲛⲓ 1684 ⲙ̀⳥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲗⲓⲯⲁⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲛϥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲣⲱⲙⲏ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲓⲛⲙ̀ⲙⲟϥ.


174. Ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡ⳪̅ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 9 ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙⲁⲣⲧⲓⲟⲥ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1971 ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ.


175. Ⲉⲧⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡ 3 ⲫⲟⲩ 9 ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲓⲟⲥ 1971 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲁⲩⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲑⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲡⲓⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲙⲏⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲓⲁⲧ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 23 ⲛ̀ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1972 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅


176. Ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲩⲫⲟϣⲛⲉϥ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⲥⲟⲩ 20 ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧ 1679 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ 30 ⲛ̀ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1962 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


177. Ⲁⲩⲫⲱϣⲉⲛ ⲁⲡⲁ Ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲙϣⲓ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 30 ⲛ̀ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1962 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 20 ⲛ̀ⲧⲉⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲛⲏⲃ Ⲁⲛⲃⲁⲣ Ⲁⲗ-Ⲥⲁⲇⲁⲧ ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 6 ⲛ̀ⲟⲕⲧⲱⲃⲣⲓⲟⲥ 1981 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


178. Ⲁⲩⲫⲱϣⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 30 ⲛ̀ⲥⲉⲡⲧⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1962 ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ.


179. Ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 20 ⲛ̀ϫⲉ Ϩⲁⲡⲓⲡ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲫⲁ Ϫⲓⲣϫⲓⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲱⲟⲩ.


180. Ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲯⲁⲗⲧⲏⲥ (ⲛ̀ϩⲁⲛⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲟⲥ) ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 20 ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥⲟⲩ 19 ⲛ̀ⲟⲕⲧⲱⲃⲣⲓⲟⲥ 1968 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉϥⲉⲣⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.


181. Ⲡⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲡⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 117 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ.


182. Ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϣⲁⲛϣ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 117 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛⲥⲟⲩ 14 ⲛ̀ⲛⲓⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1971 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


183. Ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ϯⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲓⲁ ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ.


184. Ϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲥⲟⲩ 14 ⲛ̀ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1971 ⲙ̀ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲁⲩⲉⲣⲉⲛⲑⲣⲟⲛⲓⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲓⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲡⲓⲑⲉⲟⲣⲓⲙⲉⲛⲟⲥ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ.


185. Ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲛ̀6 ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ⲛ̀ϯⲡⲉⲧⲓⲕⲟⲥⲧⲏ ⲥⲟⲩ 6 ⲙ̀Ⲡⲁⲱⲛⲓ 1692 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 13 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲩⲥ 1976 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲟⲁ Ⲁⲣⲥⲉⲛⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲑⲙⲟⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲁⲡⲟⲩⲕⲟⲣⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲡⲁⲫⲛⲟⲩⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲧⲥⲙⲟⲩⲗⲟⲧ ⲛⲉⲙ Ⲧⲟⲩϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲁⲙⲱⲛⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲁⲡⲉ ⲛⲉⲙ Ⲉⲥⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲓⲛ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲗ-Ⲙⲉⲛⲟⲩϥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ Ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ.


186. Ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲫⲁ Ⲓⲃⲣⲁϩⲓⲙ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲉⲧⲩⲓⲛ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1968 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲛⲁⲟⲩⲁϩⲉⲙⲱⲛϧ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.


187. ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲏⲭⲁⲏⲗ ⲡⲓϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲫⲁ Ⲓⲃⲣⲁϩⲓⲙ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 26 ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲓⲟⲥ 1975 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲟⲙⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲑⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ.


188. Ϧⲉⲛ ⲡϩⲙⲟⲧ ⲙ̀Ⲫϯ ⲁϥϩⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϧⲉ ⲙ̀ⲙⲁϩ 3 ⲙ̀ⲡⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲓⲟⲩ ⲉⲧⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲥⲟⲩ 9 ⲛ̀ⲇⲉⲕⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1976 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⲁⲗⲕⲉ ⲛ̀Ⲁⲑⲱⲣ 1693 ⲙ̀⳥.


189. Ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 20 ⲉⲧⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲭⲱⲣⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲉⲧⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ϣⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲙ̀10 ⲛ̀ⲭⲱⲣⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ 8 ⲉⲃⲟⲗⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲫⲟϣⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.


190. Ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲙⲱⲥⲏ ⲡⲓⲭⲱⲣⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ.


191. Ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀3 ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ: ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲁϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲣⲉϥϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ: ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲧϩⲉⲙⲥⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ.


192. Ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲁϩⲉ ϩⲁⲛϩⲓⲟⲙⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲛϩⲓⲟⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 117 ⲛ̀ⲧⲉ Ⲣⲁⲕⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲛ̀27 ⲛ̀ⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁⲓ ⲛ̀ϯⲡⲉⲛⲧⲓⲕⲟⲥⲑⲏ ⲥⲟⲩ 7 ⲙ̀ⲡⲁⲱⲛⲓ 1697 ⲙ̀⳥ ⲉⲧⲉ ⲥⲟⲩ 14 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲛⲓⲟⲩⲥ 1981 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


193. Ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ Ⲅⲁⲗⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲣⲅⲁⲛⲓⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲛϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲥⲫⲁⲗⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥⲟⲩ 2 ⲛ̀ⲓⲁⲛⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲥ 1992 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


194.(Ⲓ) Ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲁϥϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲁ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲇⲟⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 66 ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ Ⲉⲕⲁϩⲓⲣⲏ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲃⲁⲧⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 11 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


195.(ⲒⲒ) Ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲡⲁ Ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲩⲇⲟⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 66 ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲔⲁϩⲓⲣⲏ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 11 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲁⲓϥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲛⲁⲃⲁⲧⲏ ϧⲉⲛ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲁⲡⲁ Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲛ̀ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛ̀Ⲑⲟⲣⲉⲓⲕ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 70 ⲁϥⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⲉϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲃ̀ⲥⲟⲡ ⲛⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓⲉⲉⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲥⲛⲟⲩϯ ϣⲁ ⲧϧⲁⲉ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 13.


196.(ⲒⲒⲒ) Ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲏ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 14 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⲛ̀ⲛⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ϧⲉⲛ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲧⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀Ⲍⲉⲃⲩⲗⲱⲛ. ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲥⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲡⲁⲡⲁ Ⲓⲱ̅ⲁ̅ ⲡⲓⲙⲁϩ 8 ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲓⲭⲓⲟⲛ ⲉⲣⲟⲥ.


197.(Ⲓ) Ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 17 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲉϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲑⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ ⲡⲓⲣⲉⲙⲙⲏⲣ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 102.


198.(v) ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲧϧⲁⲉ ⲛ̀ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 18 ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉ ϯⲉⲕⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̀Ⲅⲁⲗⲗⲓⲕⲏ ⲧⲁϩⲉ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲉⲟⲩⲙⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀ⲁⲟⲩⲀⲍⲡⲉⲕⲓⲁ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 8 ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲙ̀ⲙⲁϩ 108 ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲁϥⲉⲣⲡⲉⲥⲁⲓⲕ (ⲁ̅ϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲁⲓⲕ) ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.


199.(vⲒ) ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲡⲁ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲡⲓⲙⲁϩ 6 ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ϯⲕⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲡⲁ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ 1968 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲡⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁϩ 3 ⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩ 14 ⲛ̀ⲛⲟⲉⲙⲃⲣⲓⲟⲥ 1971 ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅.


200.(vⲒⲒ) Ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲔⲁϩⲓⲣⲏ ϧⲉⲛ ϯϣⲉⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁϩ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅:


ⲁ̅. Ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲛⲁⲃⲁⲧⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲘⲀⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

ⲃ̅. Ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲩⲗⲱⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ

ⲅ̅. Ϩⲁⲛϫⲓⲛⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲥⲛⲟⲩϯ

ⲇ̅. Ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲑⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀Ⲍⲉⲃⲓⲗⲉ

ⲉ̅. Ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲑⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ.

Ⲋ. Ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲧⲟⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀Ⲁⲍⲡⲁⲕⲓⲁ.

ⲍ̅. Ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲡⲟⲧⲟⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁ Ⲧⲉϫⲓ.