Ⲡⲓⲫⲓⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙ̀ⲙⲏⲓ Ⲃⲉⲣⲏⲛⲁ


Ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲉⲣⲏⲛⲁ ⲟⲩⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲧⲉ. Ⲁⲩⲙⲁⲥⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲣⲁⲙⲁⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁⲡⲉⲥⲣⲉⲙⲛ̀ⲏⲓ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ̀Ⲡⲁⲛⲓⲥⲱϥ Ⲃⲉⲛⲓ Ⲥⲟⲩⲉⲫ. Ⲉⲥⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲉ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ Ϣⲉⲣⲓⲙⲟⲩⲛⲑ Ⲛⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲁⲛⲓⲥⲱϥ Ⲃⲉⲛⲓ Ⲥⲟⲩⲉⲫ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϯⲱⲙⲥ ⲛⲁⲥ ⲁϥⲧ̀ⲥⲁⲃⲟⲥ ⲉ̀ϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲭ̀ⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

Ⲉⲧⲁ Ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ Ϣⲉⲣⲓⲙⲟⲩⲛ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙ̀ⲡ̀ⲕⲟϯ ⲛ̀ⲑ̀ⲙⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ⲁⲛϣⲉ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲉ̀ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲉ̀ⲁⲥϩⲱⲧⲡ ⲉ̀ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲑⲉⲃⲟⲛ ⲉ̀ ⲛⲁⲩⲛⲁⲧⲁⲟⲩⲟⲩ ⲉ̀ Ⲥⲟⲩⲓⲍⲉⲣⲗⲁⲛⲇ. Ⲛⲉ Ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲡⲉ Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲱⲣⲏⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϧⲟⲧⲃⲉϥ ⲉⲧⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩⲓⲍⲉⲣⲗⲁⲛⲇ.

Ⲉⲧⲁ ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲉⲣⲏⲛⲁ ⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉ ⲡⲉⲥϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲑⲱϣ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉⲥϥⲓⲫ̀ⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓⲫⲱⲗϩ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲱⲧⲥ ϫⲉ ⲁⲩϯⲛⲁⲥ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲉ̀ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲟⲛⲓ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑ̀ⲣⲉ Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲱⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲱϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲣⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ϧⲉⲛ Ⲥⲟⲗⲟⲑⲟⲣⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲟⲩⲓⲍⲉⲣⲗⲁⲛⲇ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀ⲛⲁⲥ ϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. Ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲥⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲥⲧ̀ⲥⲁⲃⲱⲟⲩ ⲉ̀ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲛⲁϩϯ. Ⲉⲥⲟⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲛⲉϣⲁⲥϣ̀ϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲙ̀ϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉⲛ ⲪϮ ⲉ̀ⲛⲁⲥϣ̀ⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲉⲣⲥⲉⲕ ⲁⲪϮ ⲑ̀ⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲏⲓⲛⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲧⲟⲩϫⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉ̀ Ⲡⲓⲭ̀ⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.Ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥ̀ⲙⲏ ⲫⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡ̀ⲁϣⲁⲓ ⲛ̀ϯⲏⲡⲓ ⲉ̀ⲁⲩϣⲟⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲣⲱⲟⲩ Ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲓⲧⲥ ⲉ̀ ⲡⲓϣ̀ⲧⲉⲕⲟ. Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁ Ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲟⲩⲣⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲥ ⲉ̀ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁϫⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ. ⲙ̀ⲡⲉⲥⲟϩⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣ̀ⲧⲉⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛϣⲱⲣⲡ Ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲁⲗϭⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀Ϯ. Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲭⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓϣ̀ⲧⲉⲕⲟ. Ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲥϩⲱⲗ ⲉ̀ϩⲁⲛⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲀⲪϮ ⲑ̀ⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲏⲓⲛⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ. Ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ. Ⲛⲁⲣⲉ ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲉⲣⲏⲛⲁ ϭⲓ ⲉⲑⲙⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲡ̀ϫⲓⲛϣⲁⲙϣⲉϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ϣⲁⲥϯⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲟⲩⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ⲛⲓϣⲱⲛⲓ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲉϩⲧ. Ⲛⲁⲥⲓⲱⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲫⲱⲗϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥ ⲭⲁⲥⲟϫⲉⲛ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉ̀ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲛⲁⲕϩⲓ ⲉⲥⲉⲣϩⲱϯ ⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓϫⲓⲛϭⲓϣⲱⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. Ⲉⲥϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲥⲧ̀ⲥⲁⲃⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲭ̀ⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲙ̀ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ. Ⲁ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲗⲁϣⲱⲛⲓ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁϩⲏⲕⲓ. Ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲥ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ϧⲱⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ Ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲥⲟⲩⲟⲛϩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲥ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ ⲉ̀ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ ⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲧⲁⲙⲟⲥ ⲉ̀ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲥ.

Ⲁ Ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲥ̀ⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ϫⲉ Ⲍⲟⲩⲣⲍⲁⲭ ⲛ̀ⲧⲉ ϮⲤⲟⲩⲓⲍⲉⲣⲗⲁⲛⲇ ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀ ϣⲁⲩϯⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ϣⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲉⲕⲕ̀ⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲙⲁⲛⲉ̀ⲣϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲧⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ. ⲛ̀ⲥⲟⲩⲕ̅ⲃ̅ ⲙ̀Ⲫⲉⲃⲣⲟⲩⲁⲣⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ Ϣⲟ ⲡ̀ⲥⲓⲧ ϣⲉ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩ ϥ̀ⲧⲟⲩ ⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲁⲃ Ⲡⲁⲡⲁ ⲁⲃⲃⲁ Ϣⲉⲛⲟⲩϯ Ⲡⲓⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ ⲉⲣⲁⲓⲕ ⲛ̀Ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲘⲪⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲱⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙ Ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲉⲣⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲭⲁⲓⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁⲃⲃⲁ Ⲣⲟⲩⲉⲓⲥ. Ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ Ϯⲣⲟⲙⲡⲓ Ϣⲟ ⲓⲧ ⲡⲓⲥⲧⲁⲩ ϣⲁϣϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥϩ̀ⲙⲟⲧ Ⲁⲃⲃⲁ Ⲥⲉⲣⲁⲡⲓⲟⲛ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕ̀ⲗⲏⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀Ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲉⲣⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ Ⲓⲣⲩⲁⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲔⲁⲗⲓⲫⲟⲣⲛⲓⲁ. Ⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲃⲉⲣⲏⲛⲁ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥϩⲓⲕⲱⲛ ⲉⲥϥⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲕⲉⲗⲱⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲁϣⲑⲱϯ ϧⲉⲛ ϯⲕⲉϫⲓϫ ⲉⲩϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉ̀ ϯⲙⲉⲧⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲁⲥⲧ̀ⲥⲁⲃⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧⲉⲣϧⲁⲉ̀ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ.

Ϣⲁⲣⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟϣ ⲉⲣϣⲁⲓ ⲉ̀ ⲡⲉⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲫ̀ⲧⲟⲩ Ⲑⲱⲟⲩⲧ. Ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣ̀ⲗⲏⲗ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ Ⲁⲙⲏⲛ.